Suojelemme Stansvikia

Toimeenpano keskeytetty ja kielletty

Helsingin hallinto-oikeus 2.1.2024

Kaupunki ilmoitti 2.11.2023 töiden toistaisesta keskeytyksestä. Helsingin hallinto-oikeus antoi 2.1.2024 toimeenpanokiellon, joten rakennustöitä ei voida jatkaa ennen uusia hallinnollisia päätöksiä. Pysymme luonnollisesti valmiudessa kunnes Stansvik virallisesti suojeltu.

Suojeltiinko Stansvik?

Luontokatoa edistävät, uhanalaisia luontotyyppejä kaltoinkohtelevat ja kaupunkiluontoa kurjistavat hakkuut aloitettiin torstaina 26.10.2023 aktivistien ollessa saman tien vastassa. Hakkuut toteutettiin turvallisuudesta piittaamatta poliisien suojeluksessa heidän samalla rikkoessaan määräyksiä poliisin tunnistettavuudesta. Metsäkaadon monitoimikone ajoi uhanalaisen noron yli ja noron elinympäristöön kuuluvat tervalepät kaadettiin. Kaupungin mukaan noro löydettiin vasta hakkuiden aikana, vaikka siitä on maininta ensimmäisen kerran jo vuodelta 2005 kaupungin omassa selvityksessä. Näitä moninaisia luvattomia toimi tutkitaan tällä hetkellä poliisin toimesta ja 2.11. ilmoitettiin, että kaupunki keskeytti hakkuut toistaiseksi. Pysymme luonnollisesti valmiudessa kunnes Stansvik on myös virallisesti suojeltu.

Juuri nyt

Tue tai osallistu Päiväkohtainen seuranta Lisää artikkeleja

Mitä luonnonmetsissä oikein tapahtuu?

Helsingin kaupunki aikoo rakentaa yli ikivanhan luonnonmetsän; Itämeren saariston, mannermetsän ja historiallisten kartanotilusten kohtaamispaikan, monimuotoisen uhanalaisen ekosysteemin.

Ekologisesti haavoittuva yhtenäinen kokonaisuus, sisältää 20 erilaista luontotyyppiä, joista 17 on uhanalaiseksi luokiteltuja. Alueen yli 400-vuotisissa elävissä puissa liitävät lepakot ja oravat, hopeiset kelopuut ja maatuvat rungot kurottavat vieläkin pidemmälle menneisyyteen. Alue toimi aiemmin suoja-alueena Kruunuvuorenrannan vanhalle öljysatamalle, jonka myötä suoja-alueena toimimisen myötä säilyneen alueen lajikirjo on kiistämättömän rikasta ja moneen kertaan kartoitettua; se pitää sisällään uhanalaisia jäkäliä, sammaleita, lepakkoja, sammakkoja ja perhosia.

Helsingin kaupunki on aloittanut rakennustyöt Stansvikin alueella, vaikka Stansvikinkallion asemakaavan uudelleenarviointi kaupunginvaltuustossa on edelleen kesken ja tulee valmistumaan vasta vuonna 2024. Rakentaminen on aloitettu katutöistä, mikä tulee tarkoittamaan kallion louhintaa ja metsän hakkuuta katujen alta.

Kaupunki rajasi kaavan uudelleenarvioinnin ulkopuolelle pohjoispuolen reunimmaiset alueet: tontit, joista oli jo tehty rakennusvaraukset sekä tontteja palvelevat tiet. Nämä välittömän rakennusuhan alla olevat alueet ovat kuitenkin keskeinen osa metsäkokonaisuutta, eikä teiden tarvetta—saatikka niiden laajutta—ole mahdollista arvioida ennen kaavan valmistumista.

Kaavan uudelleenarvioinnissa tulisi todeta, ettei Stansvikin alueelle ole mahdollista rakentaa rikkomatta luontoarvoja, omaa kaupunkistrategiaa (Kasvun paikka 2021-2025) sekä kansainvälisiä sopimuksia (EU:n biodiversiteettistrategian tavoitteet ja YK:n luontosopimus). Täten myöskään tällä hetkellä rakennettavat tiet eivät olisi tarpeellisia ja ne rikkoisivat Euroopan mittakaavassa harvinaisen hyvin säilynyttä yhtenäistä ekosysteemiä aivan pääkaupungin keskustan kupeessa.

Lisää alueen luonnosta

Stansvikin metsä on suojeltu

Koska kaupunki ei ollut tilanteen tasalla, päätimme toimia ja suojella Stansvikin luontokadolta. Suojellaan Stansvik on yksityishenkilöistä koostuva kansanliike, joka puolustaa metsää hakkuilta; osa liikkeen toimijoista on leiriytynyt metsään. Liike on sitoutunut noudattamaan väkivallattoman kansalaistottelemattomuuden periaatteita.

Olemme suojelemassa luontoa ja vaatimassa kestävää, kaupungin strategian ja kansainvälisien sopimuksien mukaista kaupunkisuunnittelua.

Tavoitteemme

  1. Helsingin kaupunki lopettaa metsiin rakentamisen kaavoittamisen
  2. Jo rakennetut alueet hyödynnetään paremmin
  3. Päätöksenteosta tehdään läpinäkyvämpää
Miten auttaa Stansvikia

On käsittämätöntä, että katusuunnitelmaa aletaan toteuttaa, vaikka uudelleenarviointi on kesken. Katutyöt on selvästi mitoitettu tulevia kerrostaloja ajatellen, vaikka päätöksenteko niiden toteutumisesta on kesken. Olisi tärkeää, että korvaamattomalle metsäluonnolle ei tehtäisi korjaamatonta vahinkoa uudelleenarvioinnin ollessa kesken.

Leo Repo, Metsäliike

“Kaupungin oman strategian mukaan arvokkaimmat luontoalueet tulee suojella. Myös kansainväliset monimuotoisuustavoitteet velvoittavat siihen, että luonnonmetsät suojellaan. Me teemme tavallaan täällä sen työn, mikä olisi kaupungin päättäjien velvollisuus. Metsä on nyt julistettu suojelluksi kaupunkilaisten päätöksellä”

Kaadetaan kaava, ei metsää -kampanjan aktiivi Aino Juvonen
#Suojellaan Stansvik

Erilaisten kaupunkilaisten pelastusliike

“Kaupungin oman strategian mukaan arvokkaimmat luontoalueet tulee suojella. Myös kansainväliset monimuotoisuustavoitteet velvoittavat siihen, että luonnonmetsät suojellaan. Me teemme tavallaan täällä sen työn, mikä olisi kaupungin päättäjien velvollisuus. Metsä on nyt julistettu suojelluksi kaupunkilaisten päätöksellä”

Aino, Kaadetaan kaava, ei metsää -kampanjan aktiivi
Osallistu—/toimi!