#suojellaanStansvik #standForStansvik

Vaadimme ikiaikaisen uhanalaisen luonnonmetsän hakkuiden pysäyttämistä ja kestävää kaupunkikehitystä, joka ei edistä luontokatoa.

Hakkuut pysäytetty toistaiseksi! Metsän kaato alkoi torstaina 26.10.2023, erityisluvan tarvitsevasta norosta ja turvallisuudesta piittaamatta. Torstaina 2.11. Helsingin Kaupunki ilmoitti hakkuiden pysättämisestä toistaiseksi. Poliisin ja kaupungin toimintaa tutkitaan poliisin toimesta. Vaikka tällä hetkellä ei akuuttia vaaraa, olemme valmiudessa hakkuiden jatkumiseen. Seuraa tilannetta ja tutustu osallistumisvaihtoehtoihin.
Hakkuunäyttely 5.-12.11.2023

Yhteistaidenäyttely Stansvikin alueella avoinna ympäri vuorokauden. Mukana 24 taideteosta eri taiteilijoilta ja ryhmiltä. Tutustu katalogiin »

HAKKUU taidenäyttely — art exhibition

5.-12.11.2023

Yhteistaidenäyttely Stansvikin alueella avoinna ympäri vuorokauden. Mukana 24 taideteosta eri taiteilijoilta ja ryhmiltä.

Kaikki hakkuut ovat keskeytyneet kaava-alueella sijaitsevan noron takia. Luonnontilaiset pienvedet ovat vesilain suojaamia ympäristöjä, ja hakkuista on tehty rikosilmoitus.

All logging is stopped because of a small stream located in the zoning district. Natural small bodies of water are protected by the Water Act, and a criminal complaint has been filed about the logging.

Tutustu näyttelykatalogiin | Explore the exhibition catalogue